Непран Андрій Володимирович


К.е.н, доцент, викладач


Економіка і фінанси підприємства

Освітня-професійна програма “Менеджмент організацій”

Податкова система

Освітня-професійна програма “Економіка підприємства”

Бюджетна система

Освітня-професійна програма “Фінанси і кредит”

Економіка підприємства

Освітня-професійна програма “Ресторанне обслуговування”