Кулинич Тетяна Володимирівна


Викладач,
кандидат економічних наук,
доцент


Економіка праці і соціально-трудові відносини

Освітня-професійна програма “Менеджмент організації”

Комунікативний менеджмент

Освітня-професійна програма “Менеджмент організації”

Операційний менеджмент

Освітня-професійна програма “Менеджмент організації”

Менеджмент

Освітня-професійна програма “Економіка підприємства”

Підприємницька діяльність

Освітня-професійна програма “Економіка підприємства”