Вибіркові дисципліни циклової комісії харчових технологій та готельно-ресторанної справи


Фахова передвища освіта

Освітня програма “Виробництво харчової продукції”

Освітня програма “Зберігання, консервування та переробка м’яса”

Освітня програма “Ресторанне обслуговування”

Освітня програма “Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів”

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

Освітня програма “Виробництво харчової продукції”

Освітня програма “Зберігання, консервування та переробка м’яса”

Освітня програма “Ресторанне обслуговування”

Освітня програма “Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів”

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти