Абаскулузаде Сабіна Відаді кизи


Біохімія

Освітня-професійна програма “Виробництво харчової продукції”

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Загальна та харчова хімія

Освітня-професійна програма “Виробництво харчової продукції”

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни